Chinese
Japanese

  

 


July 22, 2017
Request Sales Follow-up
Contact Us:
Corporate Office:
44 Blackbrook Road
Keene, NH 03431 USA
Tel: 603 357-2511
Fax: 603 358-6174
Contact Us – China
Sales

ACES (Ametek Commercial Enterprise Shanghai)
Zhang Zi Bei, Sales Manager – South China and Taiwan
Part A1, A4 2nd Floor Building No.1 Plot Section,
No.526 Fute 3rd Road East, Pilot Free Trade Zone
200131 Shanghai, China
tel: +86 21 5868 5111
mobile: +86 13801826520
email: Zi.Bei.Zhang@ametek.com

Territory Management:
Shanghai, Zheiang, Fujian, Jiangxi, Guangdong, Guangxi, Yunnan,Guizhou, Hunan, Hong Kong, Taiwan
ACES (Ametek Commercial Enterprise Shanghai)
Tommy Feng, Sales Manager – North China
Part A1, A4 2nd Floor Building No.1 Plot Section,
No.526 Fute 3rd Road East, Pilot Free Trade Zone
200131 Shanghai, China
tel: +86 021-58685111
mobile: +86 138 1623 2635
email: Tommy.Feng@ametek.com

Territory Management:
Jiangsu, Anhui, Hubei, Henan, Shaannxi, Sichuan,Shanxi, Hebei,Shandong, Beijing,Tianjin, Liaoning, Jilin, HeilongjiangService

ACES (Ametek Commercial Enterprise Shanghai)
Cai Jun, Field Service and Applications Supervisor
Part A1, A4 2nd Floor Building No.1 Plot Section,
No.526 Fute 3rd Road East, Pilot Free Trade Zone 200131
Shanghai
China
tel: +86 21 5868 5111
mobile: +86 15921931481
email: Jun.Cai@ametek.com